Wat gebeurt er met mijn lening wanneer ik kom te overlijden?

Wanneer iemand overlijdt, worden zowel bezittingen als schulden van de overledene overgedragen op de erfgenamen. In het geval dat de erfgenamen besluiten om de erfenis te aanvaarden, worden zij ook verantwoordelijk voor de afbetaling van de lening.

Erfgenamen kunnen contact met ons opnemen wanneer er vragen zijn over de lening.