Welke gegevens zijn nodig voor een leningaanvraag?

Om je een aanbod voor een lening toe te kunnen sturen zijn je persoonsgegevens, contactgegevens en gegevens over je financiële situatie nodig.

Wanneer je vervolgens gebruik wilt maken van het aanbod is de volgende informatie nodig om je aanvraag compleet te maken:

  • een kleurenfoto van je identiteitsbewijs of paspoort
  • een recente salarisstrook
  • recente banktransacties 

Daarnaast kunnen we afhankelijk van je situatie om aanvullende informatie vragen.