Welke kosten betaal ik als investeerder?

Elke maand worden servicekosten in rekening gebracht. De servicekosten zijn gelijk aan 1,0% op jaarbasis over de gemiddelde uitstaande investering. Wanneer je een investering van € 1.000 uit hebt staan, betekent dit dat je maandelijks € 1.000 x 1,0% / 12 maanden = € 0,83 aan servicekosten betaalt.

Wanneer je daarnaast gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel of je hele investering direct op te nemen, is een eenmalige opnamevergoeding van toepassing. De opnamevergoeding is gelijk aan 1,0% van het opnamebedrag. Maandelijks uitbetalen van ontvangen betalingen aan rente en aflossing is gratis.

Tot slot kunnen kosten in rekening worden gebracht wanneer een lening wordt opgeëist. Deze extra kosten voor onder andere de rechtbank en de deurwaarder worden in eerste instantie verhaald op de geldnemer. Indien dit niet mogelijk is, worden deze kosten verdeeld over alle investeerders die een vordering hebben op de betreffende lening.