Wat gebeurt er als Lender & Spender failliet gaat?

Om investeerders te beschermen tegen een faillissement van Lender & Spender verlopen alle betalingen via Stichting Derdengelden Lender & Spender. Deze structuur zorgt ervoor dat er nooit geld van klanten op de bankrekening van Lender & Spender staat.

Om investeerders verder te beschermen is er een externe back-up beheerder aangesteld. Mocht Lender & Spender failliet gaan, dan zal de back-up beheerder instappen om in samenwerking met de stichting het beheer van de portefeuille voort te zetten.

De externe back-up beheerder die is aangesteld is credit management en incassobureau BVCM.

In een faillissementsscenario worden geen nieuwe leningen meer uitgegeven.