Wanneer kom ik in aanmerking voor een lening?

Om in aanmerking te komen voor een lening moet de lening dien je minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • je bent ten minste 21 jaar en maximaal 65 jaar oud
  • je hebt de Nederlandse nationaliteit en woont in Nederland
  • wanneer je de lening aanvraagt met je partner dient je partner ten minste 3 jaar onafgebroken in Nederland te wonen en te werken
  • jij (en je partner) ontvangen salaris uit een tijdelijk dienstverband of dienstverband voor onbepaalde tijd en/of ontvangen een pensioenuitkering
  • het salaris wordt ontvangen van een in Nederland gevestigde onderneming
  • er is in het verleden geen sprake geweest van betalingsproblemen
  • de aangevraagde lening is verantwoord ten opzichte van de financiële situatie en het leendoel