Wanneer kom ik in aanmerking voor een lening?

Om in aanmerking te komen voor een lening dien je minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • je bent ten minste 21 jaar en maximaal 65 jaar oud
  • je hebt de Nederlandse nationaliteit en woont in Nederland
  • wanneer je de lening aanvraagt met je partner dient je partner ten minste 3 jaar onafgebroken in Nederland te wonen en te werken
  • jij (en je partner) ontvangen salaris uit een tijdelijk dienstverband of dienstverband voor onbepaalde tijd en/of ontvangen een pensioenuitkering*
  • het salaris wordt ontvangen van een in Nederland gevestigde onderneming
  • er is in het verleden geen sprake geweest van betalingsproblemen
  • de aangevraagde lening is verantwoord ten opzichte van de financiële situatie en het leendoel

* In verband met de huidige situatie omtrent het Corona virus kom je tijdelijk alleen in aanmerking voor een lening wanneer je een pensioenuitkering hebt of een arbeidsovereenkomst hebt met een resterende looptijd van minimaal zes maanden.