Waar investeer ik precies in?

Wanneer je investeert, koop je vorderingen op leningen die door Lender & Spender zijn verstrekt, waarbij elke investering wordt gespreid over alle leningen in de portefeuille die op het moment van investeren niet in achterstand zijn.

De leningen waarin je investeert voldoen aan de volgende karakteristieken:

 • geldnemers zijn consumenten
 • de leningen hebben een annuïtair aflosprofiel, een vaste rente en een vaste looptijd
 • looptijden variëren tussen 12 en 120 maanden
 • leenbedragen variërend van EUR 2.500 t/m EUR 75.000
 • geldnemers hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • geldnemers wonen en werken tenminste 2 jaar onafgebroken in Nederland
 • geldnemers beschikken over structureel inkomen uit een van de volgende categorieën:

  • salaris uit een tijdelijk dienstverband of dienstverband voor onbepaalde tijd van een in Nederland gevestigde onderneming

  • inkomen uit een in Nederland gevestigde eigen onderneming (Eenmanszaak, VOF, Maatschap of BV)

  • inkomen uit een WAO, WIA-IVA, WIA-WGA, ANW of Wajong uitkering;

  • inkomen uit een overige overheidsuitkering waarbij de uitkeringsduur gelijk of langer is dan de looptijd van de lening

  • pensioenuitkering

 • geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening geen betalingsproblemen gehad
 • de lening is op het moment van verstrekking verantwoord ten opzichte van de financiële situatie van de aanvrager en van het leendoel