Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lening?

Omdat wij het belangrijk vinden dat geld lenen op een verantwoorde manier gebeurt, krijgt niet zomaar iedereen een lening. De leningen waarin je investeert voldoen aan de volgende karakteristieken:

 • geldnemers zijn consumenten
 • de leningen hebben een annuïtair aflosprofiel, een vaste rente en een vaste looptijd
 • looptijden variëren tussen 12 en 120 maanden
 • leenbedragen variërend van EUR 2.500 t/m EUR 75.000
 • de hoofdaanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit, nationaliteit van een EU/EER land, Zwitserland of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • geldnemers wonen en werken tenminste 2 jaar onafgebroken in Nederland en wonen op een vast woonadres
 • geldnemers beschikken over structureel inkomen uit een van de volgende categorieën:

  • salaris uit een tijdelijk dienstverband of dienstverband voor onbepaalde tijd van een in Nederland gevestigde onderneming

  • inkomen uit een in Nederland gevestigde eigen onderneming (Eenmanszaak, VOF, Maatschap of BV)

  • inkomen uit een WAO, WIA-IVA, WIA-WGA, ANW of Wajong uitkering

  • inkomen uit een overige overheidsuitkering waarbij de uitkeringsduur gelijk of langer is dan de looptijd van de lening

  • inkomen in het kader van de WSW
  • pensioenuitkering

 • geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening in het verleden geen betalingsproblemen gehad
 • de lening is op het moment van verstrekking verantwoord ten opzichte van de financiële situatie van de aanvrager en van het leendoel