Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lening?

Omdat wij het belangrijk vinden dat geld lenen op een verantwoorde manier gebeurt, krijgt niet zomaar iedereen een lening. Om in aanmerking te komen voor een lening van Lender & Spender moet de lening goed passen bij de financiële situatie van de geldnemer en moet de geldnemer:

  • minimaal 21 jaar en maximaal 65 jaar oud zijn
  • de Nederlandse nationaliteit hebben
  • in Nederland wonen
  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en het salaris ontvangen van een in Nederland gevestigde onderneming
  • of een pensioenuitkering ontvangen
  • in het verleden geen betalingsproblemen hebben gehad

Een eventuele mede-aanvrager moet ook voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Bedrijven, ondernemers of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst komen niet in aanmerking voor een lening.