Welke risico's loop ik als investeerder?

Investeringen zijn niet gedekt door een garantieregeling zoals het Deposito Garantie Stelsel waar spaargeld onder valt. Je dient je daarom bewust te zijn van het risico dat een of meerdere geldnemers niet meer in staat zijn om de lening terug te betalen.

Wij verstrekken alleen leningen aan geldnemers met een hoge kredietwaardigheid. De kans dat een geldnemer niet meer in staat is om terug te betalen is daarom klein. Je investering is daarnaast gespreid over een groot aantal leningen. Mocht een geldnemer niet meer in staat zijn om te betalen, dan zorgt de spreiding ervoor dat je verlies beperkt wordt.

Gegeven de strikte acceptatiecriteria die worden gehanteerd schatten wij in dat het netto rendement door verwachte verliezen gemiddeld genomen ongeveer 0,50% lager zal uitvallen. Omdat dit slechts een verwachting is, kan dit significant anders uitpakken.