Wat is de verliesverwachting?

Onder gemiddelde economische omstandigheden verwachten wij dat het netto rendement door verwachte verliezen gemiddeld circa 0,5% lager zal uitvallen. Omdat dit slechts een verwachting is, kan het uiteindelijke resultaat significant anders uitpakken.

Wat de invloed zal zijn van de coronacrisis op het netto rendement is door de huidige onzekerheid nog niet bekend. De ontwikkelingen hebben echter onze volle aandacht en we blijven investeerders de komende maanden actief per e-mail en via onze nieuwssectie informeren.