Hoe wordt het rendement berekend?

Het rendement dat door ons wordt gecommuniceerd is het effectieve rendement op jaarbasis en is gedefinieerd als de "interne-opbrengstvoet" of de "Internal Rate of Return (IRR)" van de historische en toekomstige kasstromen gerelateerd aan de investering.

Voor de bepaling van toekomstige kasstromen wordt uitgegaan van een verlies van 75% op leningen die zijn opgeëist. Dit percentage kan in de toekomst worden bijgesteld op basis van gerealiseerde verliezen.

Om meer te lezen over de IRR verwijzen we graag naar dit artikel op Wikipedia.