Wanneer je investeert, koop je vorderingen op leningen die door Lender & Spender zijn verstrekt, waarbij elke investering wordt gespreid over alle leningen in de portefeuille die op het moment van investeren niet in achterstand zijn.

De leningen waarin je investeert voldoen aan de volgende karakteristieken:

 • geldnemers zijn consumenten
 • de leningen hebben een annuïtair aflosprofiel, een vaste rente en een vaste looptijd
 • looptijden variëren tussen 12 en 120 maanden
 • leenbedragen variërend van EUR 2.500 t/m EUR 75.000
 • geldnemers hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • geldnemers wonen en werken tenminste 2 jaar onafgebroken in Nederland
 • geldnemers beschikken over structureel inkomen uit een van de volgende categorieën:

  • salaris uit een tijdelijk dienstverband of dienstverband voor onbepaalde tijd van een in Nederland gevestigde onderneming

  • inkomen uit een in Nederland gevestigde eigen onderneming (Eenmanszaak, VOF, Maatschap of BV)

  • inkomen uit een WAO, WIA-IVA, WIA-WGA, ANW of Wajong uitkering;

  • inkomen uit een overige overheidsuitkering waarbij de uitkeringsduur gelijk of langer is dan de looptijd van de lening

  • pensioenuitkering

 • geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening geen betalingsproblemen gehad
 • de lening is op het moment van verstrekking verantwoord ten opzichte van de financiële situatie van de aanvrager en van het leendoel

Investeren in leningen kan op twee manieren:

 • eenmalig via een iDEAL betaling
 • maandelijks door middel van automatische incasso

Voor zowel de eenmalige als de maandelijkse investering geldt een minimumbedrag van €100,- per investering.

Omdat de leningen een annuïtair aflossingsprofiel hebben, ontvang je elke maand betalingen aan rente en aflossing. Deze betalingen worden standaard opnieuw geïnvesteerd.

Opnemen van je investering kan op twee manieren: 

 • Door ontvangen betalingen aan rente en aflossing maandelijks te laten uitbetalen
 • Door een deel of je gehele investering direct op te nemen.

Maandelijks uitbetalen van ontvangen betalingen aan rente en aflossing is altijd mogelijk en is gratis.

De mogelijkheid tot direct opnemen is onder andere afhankelijk van de instroom van nieuwe investeringen en is niet gegarandeerd. Daarnaast kun je alleen het gedeelte van je investering direct opnemen dat niet in achterstand is en kunnen eventueel ontvangen bonussen pas na 2 jaar direct worden opgenomen.

Om de mogelijkheid tot direct opnemen voor zoveel mogelijk investeerders beschikbaar te houden, kun je op dit moment gedurende een periode van 30 kalenderdagen maximaal € 10.000 opnemen.

Wanneer je een deel of je gehele investering direct opneemt, betaal je een eenmalig opnamevergoeding. De opnamevergoeding is gelijk aan 1,0% van het opnamebedrag.