Wat betekent het coronavirus voor mijn investering bij Lender & Spender?

Door het coronavirus leven we momenteel in onzekere tijden. Iedereen is bezorgd en vraagt zich af wat er de komende tijd gaat gebeuren. In dit bericht lichten we daarom toe hoe wij bij Lender & Spender met deze crisis omgaan.

We blijven open en zijn extra alert

We blijven doorgaan met het verstrekken van leningen wanneer wij dit verantwoord vinden. We blijven even kritisch als altijd en zijn in deze tijden extra alert zodat we ons beleid snel aan kunnen passen wanneer dit nodig is.

Door de onzekerheid verwachten we de komende periode wel een afname in de vraag naar leningen waardoor er hoogstwaarschijnlijk tijdelijk minder ruimte voor nieuwe investeringen zal zijn.

Onze aanpak voor betalingsachterstanden blijft dezelfde als voorheen: We nemen contact op met de geldnemer om de situatie goed in kaart te brengen en maken een afspraak die goed aansluit bij de situatie van de geldnemer. Het doel is om tot een betalingsregeling te komen die kan worden nagekomen zodat de geldnemer niet verder in de financiële problemen raakt en investeerders geen rendement mislopen. Het opeisen van leningen blijven we alleen als uiterste maatregel inzetten.

De invloed van het coronavirus op je investering

Een belangrijk voordeel van een investering in een portefeuille leningen is dat het rendement veel minder volatiel is dan bijvoorbeeld de aandelenmarkten laten zien. Het rendement op je investering wordt met name bepaald door macro-economische factoren en niet door marktsentiment.

Een investeren in leningen aan Nederlandse consumenten is daarnaast minder gevoelig voor veranderingen in macro-economische factoren dan bijvoorbeeld investeren in leningen aan het MKB. De redenen hiervoor:

1)    Het sociale vangnet in Nederland zorgt ervoor dat mensen die hun baan kwijtraken of ziek worden een uitkering krijgen waarmee betalingen kunnen worden voortgezet.

2)    Consumenten gaan minder snel failliet dan bedrijven. Mocht een geldnemer zijn of haar inkomen verliezen, dan is dit in veel gevallen tijdelijk en kan betaling in een later stadium weer worden hervat. De rente op de lening loopt door waardoor je in dit geval als investeerder geen rendement misloopt.

Wat de impact van het coronavirus zal zijn op bijvoorbeeld de werkloosheid is op dit moment door de onzekerheid nog niet bekend. De ontwikkelingen hebben echter onze volle aandacht en we blijven jullie de komende maanden actief informeren.

We zijn er voor je wanneer je vragen hebt

Het team van Lender & Spender werkt sinds afgelopen maandag vanuit huis. We zijn volledig operationeel en zijn er voor je wanneer je vragen hebt. Je kunt ons bereiken via contact@lenderspender.nl of op 085 - 888 8185 van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00.