Wat is de invloed van de aanpassing aan de kostenstructuur op het rendement?

Lender & Spender bracht tot maart 2020 afsluitkosten bij geldnemers in rekening ter dekking van marketingkosten voor leningen. Om geldnemers een nog transparantere lening aan te kunnen bieden, zijn we hiermee gestopt.

Omdat met de uitfasering de dekking voor marketingkosten voor geldnemers is weggevallen, worden marketingkosten voor nieuwe leningen (zonder opslag) maandelijks doorbelast als aanbrengkosten. Deze kosten zijn tot maart 2020 gelijk geweest aan ongeveer 0,5% op jaarbasis. 

Het uitfaseren van de afsluitkosten heeft ook tot gevolg dat de debetrente op leningen zonder afsluitkosten ongeveer 0,5% op jaarbasis hoger is. Dit komt omdat kredietverstrekkers in Nederland adverteren met de effectieve rente. Omdat de effectieve rente de totale kosten van de lening (debetrente en afsluitkosten) uitdrukt als een percentage, hebben leningen met dezelfde effectieve rente, maar zonder afsluitkosten, een hogere debetrente.

Omdat zowel de kosten als de debetrente met ongeveer 0,5% stijgen, heeft deze aanpassing aan de kostenstructuur nauwelijks invloed op het rendement. Een wat meer technische, cijfermatige onderbouwing hiervoor is opgenomen in onderstaand Excel bestand.

In de investeringsovereenkomst zijn de kosten gemaximeerd op 1,0% op jaarbasis. Dit geeft ons de ruimte om in de toekomst leningproposities in de markt te kunnen zetten met wat hogere marketingkosten in combinatie met een wat hogere rente. Het in stand houden van het netto rendement voor investeerders is hierbij leidend.

Voor (bestaande) investeringen in oude leningen waar afsluitkosten in rekening zijn gebracht, blijft de oude kostenstructuur gelden.