Waarom introduceert Lender & Spender leningen met langere looptijden en wat zijn de gevolgen hiervan?

Waarom introduceert Lender & Spender leningen met langere looptijden?

Tot op heden heeft Lender & Spender zich gericht op het verstrekken van leningen met een looptijd tot en met 60 maanden. Een belangrijk segment dat met kortere looptijden minder goed kan worden bediend is woningverbetering. Dit komt omdat de economische levensduur van dit soort uitgaven vaak langer is dan 60 maanden en geldnemers over het algemeen een looptijd kiezen die hierbij aansluit.

Onder de noemer woningverbeteringen vallen kleinere verbouwingen, nieuwe keukens en badkamers, maar ook investeringen in de verduurzaming van woningen zoals de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en isolatie.

Voor de komende jaren zien wij voor onszelf een mooie rol weggelegd in de financiering van verduurzaming van woningen. Om onder andere een goede invulling te kunnen geven aan deze rol zullen wij ons aanbod binnenkort uitbreiden met leningen met looptijden tussen 60 en 120 maanden.

Wat zijn de gevolgen van deze aanpassing voor mij als investeerder?

Omdat leningen in eerste instantie door ons worden voorgefinancierd zullen de eerste leningen met een langere looptijd hoogstwaarschijnlijk pas vanaf 2021 worden toegevoegd aan de portefeuille. Zodra dit gebeurt zal een gedeelte van je investering langer lopen dan 60 maanden. Mocht je in de toekomst eerder bij je geld willen: De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot directe opname blijft gewoon bestaan.

Een ander gevolg en een mooie bijkomstigheid van deze wijziging is dat een groter deel van je investering zal worden ingezet om de verdere verduurzaming van Nederland te ondersteunen.

Kan ik ook alleen in kortere looptijden blijven investeren?

Wanneer je in 2021 een nieuwe investering doet of herinvesteert zal je investering ook worden gespreid over leningen met langere looptijden. Het is niet mogelijk om alleen in kortere looptijden te investeren.

Mocht je niet willen investeren in leningen die langer lopen dan 60 maanden dan kun je je investering op maandelijks uitbetalen zetten. Je investering zal dan niet verder worden gespreid over nieuwe leningen.

Wat is de invloed van deze aanpassing op het rendement?

Rentes voor leningen met langere looptijden worden door ons bepaald aan de hand van marktrentes. Over het algemeen wordt er geen onderscheid gemaakt in de rentes op basis van looptijden.