Wat gebeurt er met mijn lening wanneer ik kom te overlijden?

Wanneer je overlijd, wordt de lening niet kwijtgescholden, maar gaat deze mee met de overige bezittingen en schulden in de erfenis. In het geval de erfgenamen besluiten om de erfenis te aanvaarden, worden zij ook verantwoordelijk voor de afbetaling van de lening.

Heb je hier vragen over of ben je erfgenaam? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.