Wat is de dagrente die ik moet betalen als ik mijn lening wil aflossen?