Wanneer kom ik in aanmerking voor een lening?

Om in aanmerking te komen voor een lening dien je minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • je bent tenminste 21 jaar ten tijde van de aanvraag en de lening moet afgelost zijn voor je 76ste levensjaar
 • jij - de hoofdaanvrager van de lening - hebt de Nederlandse nationaliteit, nationaliteit van een EU/EER land, Zwitserland of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • jij - en je partner, indien we het inkomen van je partner meenemen - woont en werkt tenminste 2 jaar onafgebroken in Nederland en verblijft op een vast woonadres
 • geldnemers beschikken over structureel inkomen uit een van de volgende categorieën:

  • salaris uit een tijdelijk dienstverband of dienstverband voor onbepaalde tijd van een in Nederland gevestigde onderneming

  • inkomen uit een in Nederland gevestigde eigen onderneming (Eenmanszaak, VOF, Maatschap of BV)

  • inkomen uit een WAO, WIA-IVA, WIA-WGA, ANW of Wajong uitkering;

  • inkomen uit een overige overheidsuitkering waarbij de uitkeringsduur gelijk of langer is dan de looptijd van de lening

  • inkomen in het kader van de WSW
  • pensioenuitkering

 • er is in het verleden geen sprake geweest van betalingsproblemen
 • de aangevraagde lening is verantwoord ten opzichte van de financiële situatie en het leendoel