Welke kosten betaal ik voor een lening?

Wanneer je een lening afsluit, betaal je gedurende de looptijd van de lening rente. De rente wordt maandelijks achteraf berekend op basis van het uitstaande leenbedrag. Het rentepercentage staat vast gedurende de looptijd van de lening.

Wanneer je een betaling mist en het langer dan twee weken duurt voordat je de betaling alsnog voldoet, betaal je over de gemiste betaling vertragingsrente. Het rentepercentage dat voor de vertragingsrente wordt gebruikt is gelijk aan het rentepercentage van de lening.

Zolang je voldoet aan je betalingsverplichtingen betaal je verder geen andere kosten. Ook niet wanneer je extra wilt aflossen.